Yan Haklar

3M’in Toplam Mükâfatlarına içeriden bir bakış

Burada, lider bir global şirket bünyesinde zorlu işlere imza atarak gelişir ve çabalarınızın karşılığını alırsınız. Tutkuyla bağlı olduğunuz işinizde yükselirken 3M’in başarılarında pay sahibi olursunuz, bu da başarı hanenize ilâve artılar olarak yazılır. Etrafınıza şöyle bir bakın, her köşede cazip fırsatların yattığını göreceksiniz.

 • Tazminat ve sosyal yardımlar paketimize “3M Toplam Mükâfatları” diyoruz

  3M Toplam Mükâfatlar, büyümemizin ve başarımızın teminatı olan yüksek performanslı çalışanlarımızı tatmin, muhafaza ve motive etmek için uygulanmakta olan bir dizi plan ve programı içerir. 3M Toplam Mükâfatlar üç bölüme ayrılır:

  Ücretiniz. Rekabetçi bir taban maaşı artı şirket performansının ve bireysel performansın baz alındığı değişken teşvik ücretiyle çabalarınızın karşılığını alırsınız.

  Sosyal yardımlarınız. Benzersiz kaynaklar ve yüksek kaliteli sosyal yardımlarla en iyi yaşamı sürün. Tıbbi, diş ve göz sağlığı planı seçenekleri, tasarruf ve emeklilik planları, 3M çalışanı hisse alım planı ve daha pek çok kaynakla yaşantınızda hem fiziksel, hem de finansal açıdan iyileşmeler sağlayabilirsiniz.

  3M’deki yaşantınız. Bir yandan pek çok avantaj, program ve kaynaktan faydalanırken, bir yandan da önemli projelere liderlik ettiğiniz, çeşitli ve yetenekli kimselerle birlikte çalıştığınız ve becerilerinizi geliştirmek için sınırsız olanaklara sahip olduğunuz zorlu görevlerde gelişim kaydedeceksiniz.

Ücretiniz

 • 3M’de aldığınız ücret, 3M’in iş sonuçlarına yaptığınız anlamlı katkıların bir karşılığıdır. Ücret politikamızı rekabetçiliğimizle paralel tutmamızın bir ifadesi olarak, 3M, düzenli olarak ücretlerini ve sosyal yardımlarını kendisiyle eşdeğer büyüklük ve kapsamdaki rakiplerininkine kıyasla gözden geçirmektedir.

  Ücretiniz iki bileşenden oluşur: taban maaş ve değişken ücret. Taban maaş tüm çalışanlar için aynı olup, değişken ücretlendirme hak kazanan çalışanlara ödenir olan yıllık teşvikler, satış teşvikleri ve diğer teşvikleri içerir.

  Yıllık Teşvik Planı (AIP)
  Yıllık Teşvik Planı (AIP), elverişli çalışanların ücret tutarını şirket, iş birimi ve bireysel performansla hizalar. Çoğu durumda, aktif, üretim-dışı, maaşlı bir 3M çalışanı iseniz, AIP’ye hak kazanırsınız. Satış teşviki ödemesine hak sahibi çalışanlar AIP kapsamında yer almazlar.

  Satış Teşvikleri
  Her bir satış temsilcisinin ücreti, baz maaş ile temsil ettiğiniz işletmeye bağlı olarak aylık veya üç aylık olarak ödenir olan satış teşviklerinden meydana gelir.

  Uzun-Vadeli Teşvik Planı (LTIP)
  Yönetim-seviyesi (ve muadili) çalışanlar, sorumluluk seviyeleri, bireysel katkıları ve liderlik performansları temelinde hesaplanan öz sermaye tahsisleri almaya hak kazanırlar.


Sosyal Yardımlarınız

 • Sağlık hizmeti yardımları, 3M Toplam Mükâfatlarının bir diğer önemli bileşenini teşkil ederler. Şahsınıza ve elverişli muhtaçlarınıza kapsamlı ve kaliteli sosyal yardımlar sağlamaktayız. Elverişli olmanız halinde, ilk işgününüzden itibaren 3M’in sosyal yardımlarının çoğunu almaya hak kazanırsınız. 3M, aynı sosyal yardımları çalışanlarının karşı cinsten eşleri gibi, aynı cinsten eşlerine de temin etmektedir.

  Tıbbi & Diş & Göz
  3M Sağlık Planı, tıbbi yardımlar, reçeteli ilaçlar, diş ve göz sağlığı yardımlarını kapsar. Tüm 3M tıbbi planları, ağ-içi sağlayıcılardan edinilmesi kaydıyla, alınacak önleyici tıbbi bakımın yüzde 100’ünü karşılamaktadırlar.

  3M tıbbi ve diş sağlığı planı primleri vergiler hariç tutarlarda otomatik olarak maaşlardan kesilir.

  Sağlık Hizmetleri & Muhtaç Bakımı İade Hesapları
  İade hesaplarımız, 3M’in sosyal yardım planlarınca karşılanmayan özel sağlık hizmeti ve/veya günlük muhtaç bakımı masrafları için vergi hariç tutarları bir kenarda tutabilmenizi sağlar.

  Malullük Yardımları
  Hastalanmanız veya yaralanmanız neticesinde iş göremez hale gelmeniz durumunda, şirketçe ödenir olan kısa ve uzun vadeli malullük sigortası temin etmekteyiz.

  Hayat Sigortası
  Finansal güvencenizin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, 3M, size ve elverişli muhtaçlarınıza çeşitli hayat ve kaza sigortaları sunmaktadır. 3M, temel hayat ve AD&D sigortalarınızı tarafınıza bir maliyeti olmaksızın karşılamaktadır. Diğer tercihli sigorta kapsamları grup tutarlarında temin edilmektedir.

  Ücretli Devamsızlıklar
  Ücretli devamsızlık, iş hayatınızla özel hayatınızı dengede tutabilmenize yardımcı önemli bir sosyal yardımdır. Seyahat ve izin ücreti, kısa ve uzun vadeli malullük yardımları ile acil durumlar veya muhtelif devamsızlıklar için verilecek aralar bu kapsama girmektedir.

  Tasarruflar ve Emeklilik Yardımları
  Tasarruflarımız, emeklilik yardımlarımız ve finansal eğitim kaynaklarımız, — 3M kariyeriniz boyunca ve sonrasında — finansal durumunuzu planlamanız ve yönetebilmeniz noktalarında size yardımcı olurlar.

  Genel Çalışan Hisse Alımı Planı (GESPP)
  Genel Çalışan Hisse Alımı Planı (GESPP), elverişli çalışanlara, uygun maaş kesintileri yoluyla, aylık olarak indirimli fiyatlarla 3M hisseleri alabilme olanağı sunar. GESPP kapsamında alınan hisselerin fiyatı, her ayın başında, o ayın ilk ticari iş gününde 3M hisselerinin kapanış fiyatının yüzde 15 indirimli tutarı olarak sabitlenir. Elverişli çalışanlar genel olarak elverişli ücretlerinin yüzde 3 ilâ 10’u oranında iştirakte tercihinde bulunabilirler.

  Emeklilik
  Emeklilik Programımız, emeklilikte ön-Tıbbi bakım sigortası kapsamının maliyetini karşılamaya yardımcı Emeklilik Gelir Hesabı ile Emeklilik Tıbbi Tasarruflar Hesabına şirket ve çalışan eş katkılı bir 401(k) planı içeren sağlam bir emeklilik yardımları temeli sağlar.


Daha Fazla 3M Programları ve Kaynakları

 • 3M, hem fiziksel, hem de finansal açıdan en iyi yaşamı sürebilmenize yardımcı pek çok program sunar. 3M Sağlıklı Yaşam Programı, daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürebilmenize yardımcı çok çeşitli kaynak, mükâfat ve teşvikler sunar. Her türlü fırsattan faydalanın — herkese uygun bir seçenek illâ ki vardır.

  Örnekler:
   

  • Sigarayı bırakma ve sağlığınızı iyileştirici adımlar atmak için 3M Tıbbi Plan prim indirimi
  • Seçili lokasyonlarda yerinde fitness merkezleri
  • Fitness merkezi indirimleri
  • Kilo yönetimi program geri ödemesi
  • Gizli Çalışan Yardım Programı (EAP)
  • Sigarayı bırakma önerileri
  • Tıbbi bakımınızı yönetmenizde ve sağlık hizmetleri tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmenize yardımcı kaynaklar
  • Stres yönetimi koçluğu
  • Çocuk ve yetişkin (yaşlı) bakımı danışma ve yönlendirmesi
  • Finansal ve hukuki danışma ve yönlendirme hizmetleri
  • Ebeveynlik kaynakları, burs programları ve kişisel gelişim kaynakları
  • 3M Maplewood lokasyonunda, tesis içi eczane ve tıp merkezi dâhil, yerinde sağlık ve kişisel hizmetlere erişim
  • İndirimli bilet temin edebileceğiniz ve diğer çalışanlarla hobi ve ilgi alanlarınızı paylaşabileceğiniz bir mekân olarak 3M Kulüp

  Ayrıca, 3M aşağıdaki kaynak ve olanakları da sunmaktadır:
   

  • Eğitim ücreti geri ödemesi
  • Evlat edinme desteği
  • Esnek çalışma düzenlemeleri
  • Değişik kariyer ve gelişim olanakları
  • Çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kimselerden elverişli olanlara burslar
  • Gönüllü uzun vadeli bakım sigortası, grup otomobil ve konut sigortası
  • Çevrimiçi veya pek çok 3M lokasyonunda 3M ürünlerinin satın alınabileceği çalışan mağazası
  • Toplumsal faaliyet desteği: Eş Bağışlar, Gönüllü Bağışlar, 3M Bağışları (toplumsal bağış programımız)
 • Bu doküman, planın resmi plan dokümanı olmayıp, bu bilgilerle resmi plan dokümanları arasında herhangi bir ihtilâf, uyuşmazlık veya anlaşılmazlık meydana gelmesi halinde, resmi plan dokümanının şartları bağlayıcı olacaktır. 3M, dilediği vakit sosyal yardım planının bütününde veya bir kısmında değişiklik, tadil veya iptalde bulunma hakkını saklı tutar. Ne bu dokümanın elinize geçmesi, ne de içeriğindeki “siz” kullanımı plana elverişlilik manasına gelmez. Yalnızca resmi plan dokümanında yer alan elverişlilik gerekliliklerini ve diğer kriterleri yerine getiren kimseler plana katılım sağlamaya elverişli kabul edilirler.