Elektrik Enerjisi Endüstrisi için Novec Yalıtkan Gazları

Tüm ürünleri görüntüleyin

Gezegenimizin geleceği için anlamlı bir değişiklik yapın. Orta ve yüksek voltajlı elektrik iletim ve dağıtım altyapısını yalıtmak ve korumak için yaygın olarak kullanılan yüksek sera gazı etkisi olan kükürt heksaflorüre (SF₆) alternatif olarak 3M™ Novec™ Yalıtım Gazlarını seçin.

Elektrik enerjisi şebekesi, hızla gelişen yaşam kalitemizin elektrik hattıdır ve güvenilirliği en ufak bir hata payına yer vermeksizin kritik önemdedir. Ancak, elektrik enerjisi endüstrisi insanların güvenliğini, konforunu ve üretkenliğini sağlarken, SF₆’nın sızıntı yapması veya istem dışı salınımı çevreye ciddi sera gazı etkisi yapar.

Bu nedenle 3M'de bilim insanlarımız, SF₆'nın kullanıldığı elektrik enerjisi endüstrisinin yalıtkan gaz ihtiyaçlarına odaklandı. Bu yaygın gelişimin ve test sürecinin sonuçları olarak; SF₆’nınkilere nazaran dramatik ölçüde düşük çevresel etkisine karşılık, ondan aşağı kalmayan ve hatta daha iyi performans seviyelerine ulaşabilen bir gaz karışımı içerisinde kullanılan 3M Novec Yalıtkan Gazları elde edilmiştir. Daha yeşil bir elektrik şebekesi oluşturmak istiyorsanız size yardımcı olabiliriz.

Fonda güneş ışıl ışıl batarken elektrik enerjisi alt-santralinin silueti.
Sürdürülebilir bir geleceğin güç kaynağı.
 • Sera gazlarını azaltmak için tasarlanmış SF₆ alternatifi

  Sera gazı etkisini 99.99%a kadar düşürmek üzere tasarlanmış bir SF6 alternatifi

  • Elektrik endüstrisi, dielektrik özellikleri ve güvenilirliği bakımından, bir Yalıtkan gaz olarak SF6 kullanımının güçlüklerini göğüslemeyi göze alabilmiştir. Ancak, SF6 , 100-yıllık bir süreç göz önünde bulundurulduğunda, CO2’e nazaran 23,500 kat yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip, kuvvetli bir sera gazıdır. Gerçekten de, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) şimdiye dek yaptığı değerlendirmeler içerisinde en kuvvetli sera gazı SF6’dır. Bu durum, 3M’i endüstri liderleriyle işbirliğine girerek, Novec Yalıtkan Gazlarının kullanıldığı alternatif çözümler bulmaya sevk etmiştir. Testler göstermiştir ki, SF6’nın kullanıldığı ekipman uygulamalarına kıyasla, bir Yalıtkan gaz karışımının kullanılması 99.99%’a varan sera gazı düşüşlerini mümkün kılmaktadır.
  • g 3 (Elektrik Şebekesi için Yeşil Gaz):
   • 3M™ Novec™ 4710 Yalıtkan Gazı kullanılmak suretiyle General Electric tarafından geliştirilmiş olan g 3, yüksek voltajlı anahtarlama donanımı ve gaz yalıtımlı hat (GIL) uygulamalarının gerekliliklerini karşılamaktadır
   • Bir gaz karışımı içerisinde kullanıldığında, sera gazı etkisinde SF6’ya nazaran dramatik bir oranla 99%’a varan bir düşüş elde edilebilmektedir
  • AirPlus™’la ABB eko-etkin gaz yalıtımlı anahtarlama donanımı:
   • ABB yapımı, SF6’ya kıyasla eşdeğer performanslı ama dramatik derecede düşük çevresel etkili 3M™ Novec™ 5110 Yalıtkan Gazıyla yalıtılmış orta-voltajlı anahtarlama donanımı
   • Bir gaz karışımı içerisinde kullanıldığında, sera gazı etkisinde SF6’ya nazaran dramatik bir oranla 99.99%’a varan bir düşüş elde edilebilmektedir
  • 3M™ Novec™ Yalıtkan Gazlar Ailesi Broşürünü Keşfedin. (PDF, 1.06 MB)

Elektrik enerjisi iletimi ve dağıtımı için hayati performans

Elektrik enerjisi endüstrisinde en küçük hata payına yer olmadığından, Novec-bazlı Yalıtkan gaz karışımları son derece sıkı güvenlik ve güvenilirlik şartnameleri çerçevesinde iş görmektedirler.

 • Gece şehir görüntüsü
  Benzersiz performans

  Novec yalıtkan gazlar inert gazlarla karıştırılarak kullanılır ve son karışım, SF6'ya kıyasla benzer yalıtkanlık seviyesi ve özellikleri gösterir.

 • National Grid g3 (GIL) SF6 içermeyen yüksek voltajlı güç aktarım ekipmanı 3M'den Dielektrik Sıvı
  Kritik altyapılar için güvenilirlik

  Başta gaz yalıtımlı anahtarlama donanımı, devre kesiciler, gaz yalıtımlı hatlar (GIL) olmak üzere, daha pek çok uygulamada kullanılmaya müsait.

 • 3M Dielektrik Akışkan kullanan ABB AirPlus™ SF6 içermeyen orta gerilim güç aktarım ekipmanı
  Daha düşük toplam mülkiyet maliyeti

  SF6 sera gazı emisyonu raporlamada daha az idari yük.


3M Novec Yalıtkan Gazları hakkında

Tüm ürünleri görüntüleyin

Novec Yalıtkan Gazları, mükemmel dielektrik performansı ve işçiler için geniş bir güvenlik marjını birlikte sunar. Bir gaz karışımının parçası olarak kullanılan Novec Yalıtkan Gazları, hem orta hem de yüksek gerilim uygulamalar için uygundur, yanıcı değildir ve ozon tabakasına zarar vermez. SF6'ya kıyasla çevreci alternatifler olarak Novec Yalıtkan Gazları, şebekeye bağlı ticari ekipmanlardaki sera gazı etkisini %99'dan fazla azaltmaya yardımcı olur ve bu nedenle çevresel etkide önemli ve anlamlı bir azalma sağlar.

 • GE'nin g3 modeli; 3M™ Novec™ 4710 kullanılan ve SF6’sız yüksek gerilim GIL elektrik iletim ekipmanı
  3M Novec 4710 Yalıtkan Gazı

  Bu ürün, saf haliyle veya bir gaz karışımının parçası olarak kullanıldığında SF6'ya sürdürülebilir bir alternatif olacak şekilde özel olarak geliştirilmiştir ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığında mükemmel dielektrik özellikler sağlar.

  • Belirli bir basınçta SF6'nın yaklaşık 2 katı dielektrik yalıtkanlın seviyesi
  • Amaçlanan uygulamalar için tasarlandığı şekilde kullanıldığında işçiler için geniş güvenlik payı
  • Gaz yalıtımlı ekipmanlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarında önemli ve anlamlı azaltma sağlar

  Novec 4710 veri sayfasını indir (PDF, 255 KB)

 • Enerji Endüstrisi uygulamalarında SF6 yerini almak için Novec 5110 kullanan ABB AirPlus™ Ekipmanı
  3M Novec 5110 Yalıtkan Gazı

  Novec 5110, elektrikli güç ekipmanı uygulamaları için kullanıldığında diğer taşıyıcı gazlarla karıştırılmak üzere geliştirilmiş SF6 gazının, ultra düşük küresel ısınma potansiyeli olan alternatifidir.

  • Belirli bir basınçta (saf formda) SF6'nın yaklaşık 1,4 katı dielektrik yalıtkanlık seviyesi
  • Amaçlanan uygulamalar için tasarlandığı şekilde kullanıldığında işçiler için geniş güvenlik payı
  • Gaz yalıtımlı ekipmanlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını neredeyse ortadan kaldırır

  Novec 5110 veri sayfasını (PDF, 161 KB) indir


Olay incelemeleri: Novec Yalıtkan Gazlarının testten geçirilmesi

 • General Electric'in 3M Novec 4710 Gazını kullanan g³™ ürünü

  g³, ("g" küp olarak telaffuz edilir), GE'nin SF6 gazına karşı ezber bozan alternatifidir. Yüksek gerilim elektrik iletim ekipmanı için geliştirilmiş ve 3M Novec 4710 gazı kullanılmıştır. g³ ürünleri, son teknoloji SF6 ekipmanıyla aynı derecelendirmelere ve aynı boyutlara sahiptir ve çevresel etki önemli ölçüde azaltılmıştır.

  • g³ ürünleri, SF6 ürünleriyle aynı sıcaklık aralığında (-30°C'ye kadar) herhangi bir kısıtlama olmadan çalışır.
  • GE'nin g³ ürünleri tip testlidir ve 145 kV'a kadar live-tank devre kesicileri, gaz yalıtımlı trafo merkezleri, 420 kV'a kadar gaz yalıtımlı hatlar (GIL) ve 245 kV'a kadar enstrüman transformatörleri için kullanılabilir.
  • 20'den fazla lider kuruluş, toplamda 100'den fazla bölmeyi içeren g³'lü ekipman kullanmaya karar verdi. Bazı g³ örnek olay incelemelerini içeren bir genel dökümanı indirin.

  GE g³ web sayfasını ziyaret edin

  3M Novec 4710 Gazını kullanan Hitachi ABB Power Grids by EconiQ™

  EconiQ™, Hitachi ABB Güç Şebekelerinin ürünlerin, hizmetlerin ve çözümlerin olağanüstü çevresel performans sağladığı kanıtlanmış, sürdürülebilirlik için eko-verimli portföyüdür.

  Hitachi ABB Güç Şebekeleri, 2010 yılından bu yana SF6 alternatifleri ile eko-verimli yüksek gerilim teknolojisini kullanıyor

  Mevcut EconiQ portföyü, 145kV GIS ve 420kV GIS baralarını kapsamaktadır.

  Hitachi ABB Power Grid EqoniQ web sayfasını ziyaret edin

   

  g³, General Electric Company'nin ticari markasıdır.
  EconiQ, Hitachi ABB Güç Şebekelerinin ticari markasıdır

   

 • 3M Novec 5110 kullanan AirPlus™

  3M Novec 5110 gazını kullanan AirPlus™, ABB tarafından SF6'ya eko-verimli bir alternatif olarak geliştirilmiştir

  • 1'den az küresel ısınma pontansiyeli ile çevresel olarak sürdürülebilir
  • Kompakt ekipman tasarımı
  • Yerleşik GIS teknolojisinin temel faydalarını korur

  Orta ve yüksek gerilim uygulamalarının ilk pilot kurulumları 2015'ten beri İsviçre Zürih'teki EWZ'de başarıyla yürütülüyor.

  Bugün AirPlus™ şu uygulamalarda kullanılmaktadır:

  • 40.5kV'a kadar MV Birincil GIS
  • MV İkincil GIS ve 24kV'a kadar AIS

  ABB AirPlus web sayfasını ziyaret edin

  AirPlus, ABB AG'nin ticari markasıdır


3M Novec Yalıtkan Gazları araç ve kaynakları

Kaynak kütüphanesi

Yalıtkan gaz uygulamaları hakkında bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçin

Mühendisler, bilim insanları ve diğer uzmanlardan oluşan ekibimizden Novec Yalıtkan Gazları hakkındaki sorularınızın cevaplarını alın.

Size sunabileceklerimiz:

 • Malzeme uyumluluk danışmanlığı
 • Detaylı cevap ve bilgiler