Novec 1230 Yangın Söndürme

Bakımını üstlendiğiniz her şeyi – insanları, işletmenizi, varlıklarınızı ve hatta gezegenimizi – koruyacak bir yangın söndürme sistemi en ufak bir tavize dahi mahal vermeyecek ileri bir bilimi gerektirir. Dikkatli ve öngörülü bir karar almadan evvel, yangın söndürme maddelerinin işleyiş farklarının kavranması ve işletmenize, çalışanlarınıza ve dünyanıza ne gibi etkilerinin olabileceğini göz önünde bulundurmak dâhil, her türlü bilgilendirmeye gereksinim duyarsınız. 3M™ Novec™ 1230 Yangından Korunma Sıvısının an itibariyle mevcut önde gelen yangın söndürme sistemleriyle karşılaştırılmasına yakından bir göz atın. Ardından da 3M biliminin size ne şekilde yardımcı olabileceği hakkında bizlerle görüşün.

Mor renk üçlü ağ tasarımı kalıbı.

3M Novec 1230, FM-200® ve diğer hidroflorokarbonlara (HFCs) karşılaştırması


HFC’lere uygulanan ve uygulanacak olan mevcut ve gelecekteki mevzuat sınırlamalarından kurtarır.

Yaşadığımız dünyayı korumak yaşamlarımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. 3M’de bizler, bu misyonu destekleyici bilimi araştırıyoruz. Dünya devletlerinin düzenleyici eylemleri ile kurumsal inisiyatifler, FM-200® (HFC-227ea) gibi çevreye zararlı HFC’li yangın söndürücü temiz maddelerin yerini daha sürdürülebilir alernatiflere bırakacak bir geçişi hızlandırmaktalar. Bunun neticesinde, HFC'ler, üretimlerinin azaltımını öngören sıkı düzenlemelere maruz bırakılmaktalar. Bir yangın söndürücü maddeyi belirlerken, yalnızca gezegenimize yapacağı etkiyi değil, düzenleyici bir azaltımın ardından yerine konacak maddelerin bulunurluğunu ve maliyetini de hesaba katma mecburiyeti söz konusudur. Novec 1230 sıvısı 1’in altında seyreden çok düşük GWP’ye sahiptir, ozonu delici değildir, atmosferde dolaşmaz, bu sayede de düzenleyici kısıtlamalara veya azaltımlara maruz kalması söz konusu değildir. Ürünümüze o kadar güveniyoruz ki, düzenleyici önlemlerden ötürü uğrayabileceğiniz zararlara karşı sağladığı 20 yıllık garantiyle ürünümüzü gönül rahatlığıyla kullanabilmenizi sağlayacak 3M™ Blue Sky℠ Garantisini sunuyoruz.


Novec 1230’un çevresel profili hakkında daha fazlasını öğrenmek için seyredin


Mor renk üçlü ağ tasarımı kalıbı.

3M Novec 1230 İnert Gazlar karşılaştırması


İnert gaz sistemlerinin gizli maliyetleri hızla çoğalır.

Doğru yangın söndürme sistemini belirleme, uzun vadeli sonuçları beraberinde getirir. Bu sistemi sürdürmenin ve yeniden doldurmanın maliyetleri nelerdir? Bir yangından korunma uzmanının (FPE) işinin bir parçası da kuruluş için akıllı yatırımlar yapmaktır. Bu yalnızca yangın gibi katastrofik bir hadisenin yaratacağı kayıpları önlemekten ibaret olmayıp, inert gazlı yangın söndürme gibi sistemlerin gizli maliyetlerini de saptayabilmek demektir. İnert gazlı sistemler daha geniş yer kaplarlar ve bu yer kaplamasının bir maliyeti vardır. Bir yangını söndürebilmede Novec 1230 sıvısı gibi ileri temiz bir söndürme ajanından daha fazla havayı yerinden çıkartmaya gereksinimleri vardır. Bu da, yeniden dolumun gizli maliyetleri bir yana, daha fazla sayıda gaz silindirinin sevki demektir. Bir inert gazlı sistemi güvenlikli kılabilmek için ekstra havalandırma, sistemin ağırlığını destekleyici ekstra yapısal güç ve daha pahalı test ve denetleme maliyetleri gibi ekstra maliyetlere gerek vardır. Bunları yan yana getirin ve Novec 1230 sıvısının daha akıllı yangın söndürme yatırımınızın projenize ne gibi yararlar sağlayabileceğine şahit olun. Yangın Söndürmeye Sahip Olmanın Toplam Maliyeti


Soy gazlı yangın söndürme hakkında daha fazlasını öğrenmek için izleyin


3M Novec 1230 ile inert gazlı yangın söndürmenin karşılaştırılması bilgilerini indirin

Mor renk üçlü ağ tasarımı kalıbı.

3M Novec 1230, su sisli ve fıskiyeli sistemlere karşı


Su sisli ve sprinkler sistemler, elektronik eşyalarınızı, arkeolojik eserlerinizi ve iş sürekliliğinizin genelini katastrofik zararlara uğratabilir.

Kritik varlıkların yangından korunması hiç de kolay değildir. Su sisli ve sprinkler sistemler şüpheye yer vermeyecek yangın söndürme metotları olarak gözükseler de, çoğu durumda suyun kendisi neredeyse yangın kadar zararlı ve tehlikeli olabilmektedir. Günümüzde hayatımızda kritik roller oynayan elektronik ve elektrikli bileşenleri bir düşünün. Su iletkendir ve kısa devrelere, tamiri imkânsız zarar ve veri kayıplarına, hatta işletmeniz, şehriniz ve hatta insan hayatları için kritik önemde sistemlerde kesintiye yol açabilecek zararlara yol açabilir. Benzer şekilde, sıklıkla suyun zarara uğrattığı eşi benzeri olmayan sanat eserleri, arşivler ve arkeolojik eserler ancak büyük maliyet ve çabalarla eski hallerine döndürülebilmektedir, o da mümkünse. Talimatlara uygun şekilde hareket edilse dahi, suyla korunan yerlerin temizliği ve eski hallerine getirilebilmesi ciddiyet arz edebilmektedir. Ayrıca, “sis” kelimesi de sizi yanıltmasın. Ne biçimde olursa olsun, su sudur. En değerli varlıklarınızın korunmasında gelişmiş bir yangın söndürme sistemi belirleyerek, akıllı bir tercih yapın.


Gazlı bir yangın söndürme sisteminin faydaları hakkında daha fazlasını öğrenmek için izleyin


3M Novec 1230 sıvısı ile su sisli ve sprinkler sistemlerin karşılaştırılması bilgilerini indirin

Mor renk üçlü ağ tasarımı kalıbı.

3M Novec 1230, karbondioksit (CO2) gazlı yangın söndürmeye karşı


CO2, insanlar için tehlikeli ve ölümcüldür.

Özetle, karbondioksit, insanların yaşadığı veya çalıştığı ortamlar için güvenli bir yangın söndürme maddesi değildir. Solunabilir havanın yerini alarak, ateşin oksijenini keser – ama aynı ortamdaki insanlar için de durum aynı olur.

CO2in doğal tehlikesi, farklı bir standarda tabi olmasıdır. Bir kural olarak, normal şekilde insan bulunan kapalı mahallere kurulmamalıdır. Söz konusu alan bakım gibi bir amaçla insan bulunan hale geldiğinde, insanların tahliye edilebilmesi için – ama yangının da yayılabileceği – sistemin devreye girişini geciktiren bir “kilitlenme” süresi olur.

Ayrıca, kimisi içerdikleri tehlikeyle, geri kalanları da kurulum gereklilikleriyle ilgili olmak üzere, CO2’li sistemlerin içerdiği başkaca bir dizi gizli maliyet de mevcuttur. Karbondioksitin bizatihi ucuz olduğunu doğru kabul etsek dahi, CO2’li bir sisteme sahip olmanın şu maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir:
 

  • Çalışanların CO2’in ve tahliye prosedürlerinin içerdikleri riskler hakkında eğitilmesi
  • Bitişikteki alanların korunmasına yönelik kilitleme valfleri
  • Yüksek basınçlı silindir hidrostatik test gereklilikleri
  • 30 günlük denetim gereklilikleri
  • Bakım ve denetimlerden kaynaklanacak iş durdurma maliyetleri
  • Her bir tehlike noktası için tam deşarj testi
  • CO2 silindirlerinin depolanması için gayrimenkul maliyetleri

İşinizi sağlama alın. 3M™ Novec™ 1230 Yangından Korunma Sıvısını seçin.


CO2-bazlı yangın söndürme sistemleri hakkında daha fazla bilgi için izleyin


3M Novec 1230 sıvısı ile CO2-bazlı yangın söndürme sistemlerinin karşılaştırılması bilgilerini indirin