• İşletmeler arasında veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir

  İşletmeler arasında veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir İşletmeler arasında veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir İşletmeler arasında veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir

  İşletmeler arasında veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir

  İşletmeler arasında veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir

  İşletmeler arasında veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir

  • İşletmeler arasında veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir

   İşletmeler, yasalarla çatışmamak için veri koruma yasasının bilincinde olmaya zorlanmaktadır. Bir Hizmet Olarak Yazılım sağlayan Kuruluşların rakamlarına göre, bilhassa düzenlemedeki belirsizlikler dolayısıyla, küresel iş çevrelerinde veri gizliliğine ilişkin korkular yaygın hale gelmiştir.

   Kimileri, AB Genel Veri Koruma Düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından işletmelerin yaklaşık %52'sinin cezalara maruz kalmasının beklendiğini söylerken üçte ikisi, bu yeni kurallar neticesinde Avrupa'da ticari stratejilerini değiştirmek zorunda kalacaklarına inanmaktadır.

   Rakamlar aynı zamanda, pek çok kuruluşun veri gizliliğine ilişkin konuları ele almada teknolojiyi kullanmaktan geri kaldıklarını göstermektedir. Örneğin, kuruluşların yalnızca %44'ü kullanıcı faaliyetlerini izlediklerini ve veri politikası ihlalleri oluştuğunda uyarılar sağladıklarını ifade etmiştir.

   Bunun yanı sıra, sadece %53'ü bilgileri erişim denetimlerine uygun şekilde tasnif ettiklerini ifade etmiştir. Üstelik %47'si, tüketici derecelendirmeli bulut depolama ve dosya paylaşım sistemlerine erişimi düzenleyen denetimlere veya politikalara sahip olmadıklarını itiraf etmiştir.

  • Intralinks İcra Kurulu Başkanı, Ron Hovsepian, "Uygunluğu sağlamak adına tüm işletmelerin dikkate alması gereken acil eylemler; bir veri egemenliği stratejisi oluşturmayı, bir risk değerlendirmesi gerçekleştirmeyi, çalışanları eğitmeyi ve tüm bulut sağlayıcılarının her bir bölgedeki yönetmelikleri karşıladığını doğrulamayı içerir" diye yorumladı. Kendisi aynı zamanda, yerel ekonomileri güçlendirmeye, ulusal güvenlik çıkarlarını korumaya ve vatandaşların verilerini daha iyi korumaya yönelik çabalar doğrultusunda tüm dünyada yeni veri gizliliği yasalarının hayata geçirildiğine dikkat çekti.

   Bununla birlikte, Sayın Hovsepian, kişisel bilgilerin her bir bölgede nasıl ele alınacağı ile ilgili güncellemeye gitme konusunda aceleci davranılmasının veri egemenliğine ilişkin küresel karışıklığı beraberinde getirdiğini ve uluslararası ticari stratejilerin, uygulamaların ve süreçlerinin yerindeliğini sorgulamayı gerektirdiğini ifade etti. Ovum kıdemli analisti Alan Rodger, işletmelerin bir veri egemenliği stratejisi oluşturarak, çalışanları eğiterek, risk değerlendirmeleri gerçekleştirerek ve bulut sağlayıcıların her bir konumda yönetmelikleri karşıladığını doğrulayarak uygunluğu temin edebileceklerini belirtti.