• Finansal düzenleyiciler big data kullanım kurallarını sıkılaştırıyor

  Finansal düzenleyiciler, big data kullanım kurallarını sıkılaştırıyor Finansal düzenleyiciler, big data kullanım kurallarını sıkılaştırıyor Finansal düzenleyiciler, big data kullanım kurallarını sıkılaştırıyor

  Ulusal Sağlık Hizmeti "verileri daha sıkı bir şekilde gözetecek kişilere gereksinim duyuyor"

  Ulusal Sağlık Hizmeti "verileri daha sıkı bir şekilde gözetecek kişilere gereksinim duyuyor"

  Ulusal Sağlık Hizmeti "verileri daha sıkı bir şekilde gözetecek kişilere gereksinim duyuyor"

  • Finansal düzenleyiciler, big data kullanım kurallarını sıkılaştırıyor

   Avrupa'daki finansal gözlemciler, big data kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırmayı planlıyor. Avrupa Hisse Senetleri ve Piyasalar Kurumu, Avrupa Sigorta ve Meslek Sigortası Kurumu ve Avrupa Bankacılık Kurumu, big data kullanımına ilişkin yeni düzenleyici denetimlerin gerekli olup olmadığını tespit etmeye yönelik bir çaba içerisindedir.

   Bu veriler, müşterilerin profillerini derlemek ve davranışsal paternleri ve eğilimleri tanımlayarak bunların daha alakalı bir biçimde hedeflenebilmelerini sağlamak için kullanıldığından ötürü, finans kurumlarının; kişisel verileri nasıl idare ettiği konusu önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

   Avrupa Düzenleyici Kurumları Ortak Kurulu olarak tek bir amaç çerçevesinde toplanan kuruluşlar, "kapsayıcı yükümlülükleriyle uyumlu olmaları bakımından firmalardan beklenen davranışlar" ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmayı umuyor.

   Diğer bir öncelik de söz konusu big datayı kullanmak olduğunda daha fazla otomasyon kullanımına olan eğilimin değerlendirilmesi olacak. Kurul, "tüketiciler ile finans kuruluşları arasındaki insan etkileşiminin yerini giderek tavsiye ya da diğer öneri biçimlerini sağlayan algoritmaların aldığı olgusunu" ele almak istemektedir.

  • "Çalışma; faydaları ve riskleri analiz ederek varsa, hangi düzenleyici ve/veya denetleyici tedbirlerin alınması gerektiğini değerlendirmektedir" deniliyor. Bu analizden elde edilecek tüm sonuçlar, kurulca uygun görüldüğü takdirde, gelecek yıla yönelik politika önerilerinin üretilmesinde kullanılacak.