• E-değerlendirme Aday Gizliliği için 3M Gizlilik Koruması

  E-değerlendirme Aday Gizliliği için 3M Gizlilik Koruması

  E-değerlendirme Aday Gizliliği için 3M Gizlilik Koruması

  Kağıt üstünde uygulanan sınavlar yerlerini sayısı giderek artan e-sınavlara bırakırken, Eğitim sektöründe ekrandaki bilgilerin korunması da giderek büyüyen bir sorun haline gelmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında, 1600'den fazla İskoçyalı Üniversite Öğrencisi bir şekilde kopya çekerken yakalandı ve kopya suçundan dolayı bir yılda 100'ü aşkın öğrencinin Birleşik Krallık'taki Üniversitelerden kaydı silindi.

  Adayın kaydının askıya alınması, diplomasının askıya alınması ve merkezi kabulün geri çekilmesi dahil olmak üzere, sınav yönetmeliklerine uyulmamasına yönelik muhtemel yaptırımlarla, uygunluğun sağlanması ve kopya çekmenin önlenmesi için uygun güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak önemlidir.

  İngiltere ve Galler yönetimlerindeki okulların ve yüksek öğrenime öğrenci yetiştiren lise dengi okulların sınav koşulları JCQ tarafından düzenlenir. E-değerlendirme adayının gizliliğini sağlamak için JCQ yönetmelikleri, her çalışma istasyonunun; iki ekranın birbirine en yakın dış kenarları arasında en az 1,25 metre boşluk olacak şekilde birbirinden ayrılmış olmasını zorunlu kılar. Aksi halde, monitörlerin sırt sırta konumlandırılmaları ve bölmeler ile ayrılmaları ya da gizlilik ekranlarıyla korunmaları zorunludur.

  Gözetmenli ve gözetmensiz çevrimiçi değerlendirmeler için uygun olan 3M Gizlilik Filtreleri; sınav salonlarının esnek ve verimli bir şekilde planlanmasına yönelik çözümler sunarak bilgisayar masalarının dakikalar içerisinde sınav salonu yönetmeliklerine uygun hale getirilmesine imkan verir ve her türlü bilgi teknolojilerine dayalı eğitim senaryosu için en etkili gizlilik yöntemini sunar.

  DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN