• Sağlık Sektöründe Veri Güvenliği

  Hukuki verilerin korunması

  Sağlık sektöründe veri güvenliği

  Sağlık sektörü açısından veri güvenliği, Bilgi Gözetimi İdaresi'ne giderek artan sayıda rapor edilen Veri Koruma Kanunu ihlalleri dolayısıyla gitgide büyüyen bir sorundur. Veri Koruma Kanunu'nun ağır ihlalinin, etkilenen bireylerde ciddi hasara veya önemli sıkıntıya sebep olma ihtimalinin bulunması durumunda, ICO'nun 500.000 İngiliz Sterlini'ne kadar para cezası verme yetkisi bulunmaktadır. Bu tür potansiyel sonuçların söz konusu olması ve para cezalarının da bu denli ağır olması nedeniyle, görsel veri güvenliğine ilişkin potansiyel tehditlerin tam olarak bilincinde olmak ve tüm cihazların gerektiği gibi korunmasını sağlamak önemlidir.

  Ortaya çıkan bulgular, Birleşik Krallık'ta veri ihlallerinin en büyük sebebinin, 2011'den bu yana kayda geçen olayların %37'sinden sorumlu olan ve sayısı 2 milyonu aşan, ciddi Ulusal Sağlık Hizmeti ihlaline karışmış ihmalkâr çalışanlar olduğu iç karartıcı gerçeğine işaret etmektedir. Açık plan ofislerin, güvenli olmayan hemşire ve doktor masaları ile yoğun hasta kabul alanlarının her zamankinden daha sık rastlanan bir portre haline gelmesiyle, veri kaybı riski de artmıştır. Yetkisiz kişiler çok kolay bir şekilde bir cihazın yanına oturarak veya sadece yanından geçerek ekrandaki gizli verileri bir bakışta görebilir. Tablet cihazlar gibi mobil teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılması da giderek artan bir durumdur ve bu durum, hareket halindeyken hassas bilgilerle çalışan kullanıcıları, veri ihlali tehdidine daha duyarlı hale getirmektedir.

  Bu tehditlerin varlığını kabul eden ve ekrandaki verilerinin gizliliğini korumak ve Veri Koruma Kanunu'nun yönetmeliklerine uymak amacıyla, kişisel verilerin izinsiz veya yasadışı olarak işlenmesine ve kişisel verilerin arızi olarak kaybına, imhasına veya zarar görmesine karşı uygun teknik ve kurumsal tedbirlerin alınması da dahil olmak üzere, görsel güvenliklerini geliştiren sağlık mercii, özel muayenehane, hastane ve kliniklerin sayısı artmaktadır.

  3M gizlilik filtreleri, veri hırsızlarına karşı dizüstü bilgisayarları, masaüstü monitörleri ve mobil cihazları korumanın hızlı ve etkili bir yoludur. Patentli 3M teknolojisine sahip 3M Gizlilik filtreleri, ekranın yanlardan görünmesini ve 3M Sarı Filtreler olması durumunda ise, üstten de görünmesini engelleyerek ekrandaki tüm gizli verilerin güvende olmasını sağlar.

  DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN