• Üniversiteler siber suç tehdidine cevap vermeye teşvik edilmektedir

  Üniversiteler siber suç tehdidine cevap vermeye teşvik edilmektedir Üniversiteler siber suç tehdidine cevap vermeye teşvik edilmektedir Üniversiteler siber suç tehdidine cevap vermeye teşvik edilmektedir

  Üniversiteler siber suç tehdidine cevap vermeye teşvik edilmektedir

  Üniversiteler siber suç tehdidine cevap vermeye teşvik edilmektedir

  Üniversiteler siber suç tehdidine cevap vermeye teşvik edilmektedir

  • Data Üniversiteleri siber suç tehdidine cevap vermeye teşvik edilmektedir

   Üniversiteler mevcut siber suç tehdidiyle mücadele süreçlerini uygulamaya koymaya teşvik edilmektedir. Sheppard Mullin hukuk firmasına göre, yüksek öğretim kurumları kendi öğrencileriyle ilgili kişisel ve finansal bilgiler gibi yüksek miktarda değerli veri barındırmaktadır. Bunun yanı sıra, üniversitelerin elinde bağışçılar, başvuru sahipleri ve personel ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

   Sheppard Mullin, bu durumun üniversiteleri siber korsanlar açısından giderek daha çekici hedefler haline getirdiğine inanıyor. Firma, buna rağmen pek çok kurumun bu tehdide cevap vermekte yetersiz olduğundan ve verileri güvende tutmaya yönelik uygun tedbirleri almadığından endişe ediyor.

   Şirket, "Üniversiteler siber suçların kendilerini vurmayacağı gibi bir iddiada bulunmayı göze alamaz" diye belirtiyor. "Sağlık kayıtlarını elinde bulunduran kurumlar açısından, sağlık kayıtlarının internetin kara borsası olan 'Karanlık Web'de' yüksek karşılıklar bulması nedeniyle, finansal maliyetler daha da büyük olabilir".

   Sheppard Mullin ayrıca, üniversitenin bir veri ihlaline kurban gitmesi durumunda alacağı mali darbenin, kurumun karşı karşıya kalacağı sorunlar içerisinde en küçüğü olduğuna dikkat çekiyor.

  • İşin aslı, firma; bir kurumun adının alabildiğine kötüye çıkabileceğini ve bunun, kurumsal çözüm ortaklarından temin ettiği araştırma fonlarını güvenceye alma yönündeki çabalarını riske sokabileceğini ifade etti.

   "Üstelik öğrenciler, ebeveynler ve bağışçılar; kendi ihmali yüzünden kişisel bilgileri tehlikeye atan bir üniversiteye olan güvenlerini yitirebilirler".

   Sheppard Mullin, "Değerli fikri mülkiyeti, sağlık kayıtlarını ve hassas araştırma için sağlanan bağış ve yardımları elinde bulunduran önemli araştırma kurumları için, bir siber güvenlik önleme ve iyileştirme planına sahip olunması iyi bir fikir olmaktan öte, mutlak bir zorunluluktur" diyor.

   Firma, üniversiteleri insan kaynakları ve fiziksel güvenlikten hukuk, IT ve teknolojiye kadar kendi operasyonlarını her boyutuyla kuşatan bütüncül bir güvenlik yaklaşımı benimsemeye teşvik etmektedir. Yüksek öğretim kurumları ayrıca, mevcut kırılganlıklarını sınamaya ve bu kırılganlıkların etkili bir şekilde nasıl azaltılabileceğine ilişkin akıl almaya teşvik edilmektedir.