• Çalışanlar işverenlerin bulut depolama politikaları konusunda bilinçsiz

  Çalışanlar işverenlerin bulut depolama politikaları konusunda bilinçsiz Çalışanlar işverenlerin bulut depolama politikaları konusunda bilinçsiz Çalışanlar işverenlerin bulut depolama politikaları konusunda bilinçsiz

  Çalışanlar işverenlerin bulut depolama politikaları konusunda bilinçsiz

  Çalışanlar işverenlerin bulut depolama politikaları konusunda bilinçsiz

  Çalışanlar işverenlerin bulut depolama politikaları konusunda bilinçsiz

  • Çalışanlar işverenlerin bulut depolama politikaları konusunda bilinçsiz

   Yakın zamanda gerçekleşen bir araştırma, çoğu kişinin, işverenlerinin bulut depolama politikalarının mevcut olup olmadığına dair net bir fikre sahip olmadığını ortaya çıkarmıştır. WinMagic güvenlik firmasına göre, her on çalışanın dördünden fazlası, Dropbox ve Google Drive gibi bulut depolama hizmetlerini haftada bir veya daha çok kez kullanmaktadır.

   Öte yandan yarısı, kişisel ekipmanlarındaki iş bilgilerine ve hizmetlere de aynı sıklıkta eriştiklerini bildirmiştir. Buna rağmen, yalnızca üç kişiden birinin kendi şirketlerince onaylanmış bir bulut tabanlı hizmet kullandığı ortaya çıkarılmıştır.

   Dahası, bunların %43'ü işverenlerinin mevcut politikalarının ne olduğunu bilmediklerini itiraf ederken %22'si çalıştıkları firmada kendi kullanımlarına ilişkin bir bulut depolama politikasına sahip olup olmadığını bilmediklerini söylemiştir. WinMagic Avrupa başkan yardımcısı Darin Welfare, bulguların; bulutta veri güvenliğini yönetmenin işletmeler açısından niçin çok zor olduğuna vurgu yaptığını ifade etmiştir.

   "Çalışanlar kurumsal denetimin dışındaki hizmetlere daha çok erişime sahip hale geldikçe, IT ekipleri denetimin düzeyinden feragat etmek zorunda kalmıştır ve bu araştırma, IT'nin bu yeni teknolojik ortamda şirket verilerini koruması ve denetlemesi için ek adımlar atmak zorunda olduğunu ortaya koymaktadır" diye ifade etti. İlginçtir ki, bulut depolama hizmetlerini haftada bir veya daha çok kez kullanan her on kişiden biri, verilerinin güvende olduğundan emin değil.

  • Ayrıca, her 20 kişiden biri, işvereni bulut hizmetlerinin kullanımını aleni bir şekilde yasaklamış olmasına rağmen, bulut hizmetlerini kullandığını ifade etmiştir. Dolayısıyla, Sayın Welfare; çalışanlar tarafından buluta yüklenmeden önce, tüm şirket verilerinin şifrelenmesini sağlamak ve benzeri yöntemlerle, kuruluşları bu sorun açısından dizginleri ele almaya teşvik etmektedir.

   Ayrıca, en katı güvenlik politikalarının ve çalışan eğitim programlarının uygulamaya konularak bulut tabanlı hizmetlerin potansiyel tehlikelerinin personele doğru bir şekilde aktarılmasına olan ihtiyaca dikkat çekmiştir. "İşletmelerin, çalışanın bulut devriminin hızına yetişmeyi başarması veya potansiyel yıkıcı veri kaybı risklerini üstlenmesi gerekmektedir" diye ifade etti.