Sonlu Elemanlar Analizi modeline sahip bir dizüstü bilgisayarı gösteren Trifecta afişi

Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) | Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) ve Modelleme

3M'in teknik destek ekibi, modelleme ve simülasyonla ilgili sorularınıza yanıt vererek sizi desteklemeye hazır. Sorularınızı netleştirmek için FEA Uzmanımızla 30 dakikalık bir Toplantı rezervasyonu yapın.

TOPLANTI REZERVASYONU YAPIN

3M™ Bantlar ve Yapıştırıcılar için Sonlu Elemanlar Analizi (FEA)

  • Sonlu Elemanlar Analizi (FEA/FEM) nedir?

   FEA, değişen yükleme koşulları altında stres, gerinim ve deformasyon gibi karmaşık sistemlerin davranışını doğru bir şekilde tahmin etme yeteneği de dahil olmak üzere mühendisler için çeşitli avantajlar sunar. Bu, mühendislerin olası sorunları belirlemesine ve fiziksel bir prototip oluşturmadan önce tasarım değişikliklerini uygulamasına imkan sağlar. Ek olarak FEA, gerekli fiziksel prototip sayısını ve pazara sunma süresini azaltmaya yardımcı olan uygun maliyetli bir çözüm olabilir. Araç son derece esnektir, karmaşık montajlar da dahil olmak üzere çok çeşitli sistemleri analiz edebilir ve doğrusal olmayan malzeme davranışını işleyebilir. Mühendisler, istenen performansı elde etmek için optimum malzeme seçimini, geometriyi ve yükleme koşullarını belirleyerek sistem tasarımını optimize etmek için FEA'yı kullanabilir. Son olarak FEA, sistem davranışının ayrıntılı görselleştirmelerini sağlayarak mühendislerin içgörü kazanmasını ve iyileştirme alanlarını belirlemesini sağlar.

    

    

  •  

  • Daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz web seminerini izleyin

   Yapıştırıcı modelleme için mekanik karakterizasyon teknikleri ile ilgileniyor musunuz? O halde bu FEA eğitimi tam size göre.

    

   İsteğe Bağlı Web Semineri


 • Sıvı yapıştırıcı dağıtımı

   

 • İlgilenilen malzemeleri tanımlayın

  Bir mühendis, sonlu elemanlar yazılımıyla bir montajın bir görüntüsünü oluşturup ilgili her malzemeyi tanımlar. Model, performansı simülasyonlarla tahmin etmek amacıyla parçaların geometrilerini, birbirleriyle ilişkilerini ve malzeme özelliklerini tanımlar. Malzeme özellikleri, malzemenin gerilim-uzama tepkisi gibi davranışı tanımlayan bir malzeme modeli kullanılarak tanımlanır. Malzeme modelleri, bir FEA'nın ana girdilerinden biridir ve kullanıcının nihai FEA sonuçlarının doğruluğunu doğrudan etkiler.

  Basınca duyarlı yapıştırıcılar (PSA'lar)

  PSA'lar, basınç uygulandığında bir bağ oluşturan yumuşak, esnek, reaktif olmayan yapıştırıcılardır. Malzeme davranışları viskoelastiktir, yani tipik bir gerinim ve sıcaklık bağımlılığının yanı sıra, mukavemetleri de deformasyon oranıyla orantılıdır. Gerilme gevşemesi gibi viskoz etkiler nedeniyle Young modülü ve Poisson oranı gibi geleneksel mekanik özellikler, ilgili gerinim hızlarında ve sıcaklıklarda elde edilse bile viskoelastiklik fiziğini ve dolayısıyla PSA'ların davranışını iyi temsil etmez.

  Yapısal yapıştırıcılar

  Yapısal yapıştırıcılar, yüksek yüklere (>7 MPa bindirme kesme mukavemeti) dayanabilen reaktif sistemlerdir. Yapısal yapıştırıcı özellikleri esnekten çok serte kadar değişir. Bazı şekillendirilebilir yapıştırıcılar, bozulmadan önce büyük plastik deformasyonlara uğrayabilir. Yapısal yapıştırıcıların mekanik tepkisi, hem elastik hem de plastik rejimlerde karakterize edilmeli ve gerinim hızı ve sıcaklık hassasiyetlerini içermelidir.


 • Basınca duyarlı yapıştırıcılar (PSA'lar) için sonlu eleman malzeme modeli

  3M, yapışkan malzemeleri karakterize etmek için benzersiz bir konumdadır

  • Yapıştırıcılar, metaller gibi standart mühendislik malzemelerinden farklı yükleme koşullarına maruz kaldıklarında farklı türde mekanik davranışlar sergilerler. Bu etkileri bir malzeme modeliyle yakalamak, gelişmiş test ve kalibrasyon yöntemleri gerektirir. 3M, yapışkan malzemeleri karakterize etmek ve çeşitli sonlu eleman modelleme yazılımlarıyla uyumlu bir formatta gelişmiş malzeme modelleri sağlamak için benzersiz bir konumdadır.

   Basınca Duyarlı Yapıştırıcılar ve Yapısal Yapıştırıcılar, onları farklı uygulamalarda kullanıma uygun kılan farklı malzeme özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerin uygulamaya nasıl dönüştürüleceğini anlamak önemlidir. FEA modelleme, uygulama gereksinimleri için doğru yapıştırıcı sistemini belirlemeye yardımcı olan bir araçtır.


 • Uygun bir malzeme modeli tanımlama

  Malzeme Veri Kartı

  • Malzemelerin davranışı, Malzeme Veri Kartları (MDC'ler) kullanılarak FEA'ya dahil edilebilir. Yapıştırıcıların davranışını karakterize etmek için kullanılan belirli modellerin kalibrasyonu, gerinim hızı ve sıcaklık başına en fazla beş farklı türde deney (tekrarlar sayılmaz) ve doğrulama için ek deneyler yapılmasını gerektirir. MDC'lerin oluşturulması çok fazla teknik bilgi, yazılım altyapısı ve kapsamlı deneysel testler gerektirdiğinden, 3M yaygın olarak kullanılan 3M yapıştırıcıları ve bantları için piyasada mevcut çok sayıda FEA yazılım uygulamasına yönelik olarak kullanılabilen MDC'ler geliştirmiştir. MDC'ler aşağıdaki düğme kullanılarak talep edilebilir. Ticari FEA yazılımında bulunan malzeme modelleri genellikle viskoelastiklik, hasar ve ilgili yumuşama, sönümleme davranışı, plastisite gibi tüm fiziksel etkileri hem küçük hem de sonlu gerinimler için kapsayamazken, biz farklı uygulamalar için uygun olan çeşitli MDC'ler sunuyoruz. Bu amaçla, size uygulamanıza en uygun MDC'yi sağlamak için başvurunuz hakkında bazı temel bilgileri öğrenmek istiyoruz.

   3M MDC'leri, çarpışma ve darbe yüklerinin yanı sıra yarı statik altında güç değerlendirmesi, ıslaklık analizi, termal genleşme nedeniyle uyumsuzluk analizi ve Gürültü Titreşim Sertliği (NVH) analizi gibi çeşitli uygulamalarda başarıyla uygulanmıştır. Uygulamanızı 3Ms FEA uzmanlarından biriyle görüşmek isterseniz size yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarız.

   MALZEME VERİ KARTI TALEP EDİN


 • Projenize başlayalım

  3M'in FEA Uzmanları, modelleme ve simülasyonla ilgili sorularınızın yanıtlarıyla size destek olmaya hazırdır.

  • FEA uzmanımızla 30 dakikalık bir toplantı için rezervasyon yaptırın.
  • Toplantı ücretsizdir ve doğrudan çevrimiçi olarak rezerve edilebilir.

   

  TOPLANTI REZERVASYONU YAPIN


İnceleme dosyasının ön kapağı bulunan yeşil afiş

Sonlu Elemanlar Analizi İnceleme Dosyası

Sonlu Elemanlar Analizi İnceleme Dosyamızı indirmek için aşağıya tıklayın. İnceleme dosyası 6 ana alana ayrılmıştır: Giriş, Eşitliği Bozma, Süreklilik yöntemi, Yapışkan bölge yöntemi, Model doğrulama ve Sonuç.

3M and Ansys Train Engineers (PDF, 180 KB)

Cohesive Zone Models for 3M™ Structural Adhesives (PDF, 967 KB)

Adhesive Bonds for Railway Vehicles (PDF, 180 KB)

Bizimle iletişime geçin

 • Aksi belirtilmediği takdirde tüm alanların doldurulması zorunludur

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Gönder Gönder

Talebiniz için teşekkür ederiz.

Demiryolu Sektörü Çözümleri uzmanlarımızdan biri kısa süre içinde sizinle iletişime geçecek.

Özür dileriz.

Gönderilirken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin

ÖNEMLİ NOT: Bu belgede yer verilen veya 3M'in başka yollarla sağladığı teknik bilgiler, yönlendirmeler veya diğer beyanlar 3M'in güvenilir olduğuna inandığı kayıtlar, testler veya deneyimleri temel almakla birlikte bu bilgilerin doğru, eksiksiz veya örnek niteliğinde olduğuna ilişkin garanti verilmemektedir. Bu bilgiler, bilgilerden yararlanarak kendi bilinçli kararlarını değerlendirmek ve uygulamak için yeterli birikim ve teknik becerilere sahip kişilere yöneliktir. Özellikle, bunlarla sınırlı kalmaksızın Malzeme Veri Kartı (MDC), sonlu elemanlar analizi veya 3M tarafından sağlanan simülasyonlar dahil olmak üzere kendi ürün tasarımından Müşteri tek başına sorumludur. Bu bilgilerle, 3M'e ya da üçüncü taraflara ait herhangi bir fikri mülkiyet hakkı kapsamında hiçbir bir lisans verilmemekte ve buna yönelik imada bulunulmamaktadır. Ayrıca müşteri, herhangi bir dijital verinin (ör. MDC'nin) indirilmesinden veya kullanımından kaynaklanan bilgisayarlarına veya cihazlarına gelebilecek herhangi bir hasar veya veri kaybı dahil olmak üzere, MDC'yi kullanımından tek başına sorumlu olacaktır.

ÜRÜN SEÇİMİ VE KULLANIMI: 3M'in kontrolü dışındaki ve yalnızca kullanıcıların bilgisi ile kontrolü dahilindeki pek çok faktör, bir 3M ürününün belirli bir uygulamada kullanımını ve performansını etkileyebilir. Sonuç olarak, çalışma alanında tehlike değerlendirmesi yapmak ve tüm geçerli yönetmelik ve standartları (ör. OSHA, ANSI vb.) gözden geçirmek dahil olmak üzere ürünü değerlendirmek ve müşterinin uygulamasına uygun olup olmadığını belirlemek yalnızca müşteriye ait bir sorumluluktur. 3M ürünü ve uygun güvenlik ürünleri için doğru değerlendirme, seçim ve kullanımda bulunmamak veya tüm geçerli güvenlik mevzuatlarına uymamak yaralanma, hastalık, can kaybı ve/veya mal kaybı ile sonuçlanabilir.

GARANTİ, SINIRLI ÇARE VE SORUMLULUK REDDİ: İlgili 3M ürün ambalajında veya ürün literatüründe açıkça başkaca bir tekeffül belirtilmediği sürece (bu durumda söz konusu tekeffül geçerli olacaktır) 3M, her 3M ürününün ilgili sevkiyat tarihinde geçerli olan 3M ürün özelliklerine uyumlu olduğunu garanti etmektedir. 3M; TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ VEYA VAAT YA DA BİR İŞİN SEYRİ, BİR TİCARİ GELENEK VEYA GÖRENEKTEN DOĞANLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ YA DA VAAT VERMEMEKTEDİR. Bir 3M ürününün bu garantiye uygun olmaması durumunda, uygulanabilecek tek ve münhasır çare, takdiri 3M'e ait olmak üzere, 3M ürününün değiştirilmesi veya satın alma bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: Yukarıda belirtilen sınırlı çare hariç olmak üzere ve yasaların izin verdiği ölçüde, garanti, sözleşme, ihmal veya kati sorumluluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal veya hakkaniyetli görüşten bağımsız olarak 3M, 3M ürününden ya da bu ürünle ilgili olarak doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticede oluşan (kâr veya iş fırsatı kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir.