Daha İyi Yapıştırma İşlemi için Yüzey Özelliklerini Değiştirme

Düşük yüzey enerjisinden dolayı bir maddeyi yapıştırma işleminde kullanmak zorsa, bu malzemeyi yapıştırmak için doğru yapıştırıcıyı seçmek çok önemlidir. Bir malzemenin yüzey enerjisini artırmanın, daha iyi bir yapışma işlemi için malzemeyi iyileştirmenin çeşitli yolları vardır. İşte yüzey enerjisini değiştirmenin birkaç farklı yolu.

 • Astarlar, bir sıvının bir substratın yüzeyinde kimyasal olarak etkileşime girme kabiliyetini geliştirir
  Primerleme

  Bir sıvının yüzeyde kimyasal olarak etkileşime girme kabiliyeti primerler veya yapışma kuvvetini arttırıcı ürünler ile geliştirilebilir. Primerler, yüzeye fonksiyonel bir malzemenin ince bir kaplamasının veya tek bir katmanının eklenmesi işlemidir. Primerler, moleküllerin bir ucu düşük yüzey enerjili malzemelere çok iyi bağlanırken, diğer serbest ucu yapıştırıcı ürüne bağlanmasını sağlayacak şekilde kimyasal olarak formüle edilmiştir.

 • Plazma işleminin yüzey enerjisini değiştirmek için nasıl kullanılabileceğini öğrenin
  Plazma İşlemi

  Plazma işlemleri, bir malzemenin yüzeyinin, yüzey atomlarının kimyasal reaktivitesini değiştiren iyonize bir gaza maruz bırakılmasıdır. Birkaç farklı plazma işlemi çeşidi vardır ve plazma işlemi hizmetlerinde uzmanlaşmış birçok farklı şirket vardır.

 • Alev işleminin yüzey enerjisini değiştirmek için nasıl kullanılabileceğini öğrenin
  Alev İşlemi

  Alev işleminde, bir substratın yüzey atomlarını kimyasal olarak değiştirmek için bir "alevin" yanma kimyasından yararlanılır. Plazma işlemlerinde olduğu gibi, farklı malzemeler için alev işleminde uzmanlaşmış çeşitli şirketler vardır.


Yüzey Temizliği

Malzemelerin yüzey enerjisinin karmaşıklığını anlamaya çalışmamızın yanında gerçekte, yapıştırılacak malzemelerin genelde kirli bir yüzeye sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu kirler; toz, yağ, gres, parmak izleri veya bir yüzeyde bulunabilecek herhangi bir başka kirliliği içerebilir.

 • Malzemenin üzerindeki kirler şunlara neden olabilir:

  • Yapıştırıcı ile substrat arasında daha az temas olması, dolayısıyla yapıştırmanın engellenmesi
  • Yapıştırıcının yüzeye yayılmasının azalması, dolayısıyla etkili ıslatmanın gerçekleşememesi
  • Daha düşük birleşme gücü
 • Temiz bir yüzey, maksimum yüzeye akma ve yüzey teması potansiyeli sağlar
  Etkili Yüzeye Akma

  Temiz yüzey, maksimum yüzeye akma ve yüzey teması potansiyeli sağlar

 • Kirlenmiş bir yüzey, yüzey temasını ve yüzeye akma potansiyelini kısıtlar
  Etkisiz Yüzeye Akma

  Kirlenmiş bir yüzey, yüzey temasını ve yüzeye akma potansiyelini kısıtlar

 • Yapıştırıcının uygun şekilde temas etmesini sağlamak için yapıştırmadan önce malzemenin iyice temizlenmesi gerekir. Bunu yapmak için birkaç yöntem vardır:
   

  • 50/50 izopropil alkol(IPA)/su karışımı Kullanımı: Bu karışım, genellikle metaller gibi yağlı olmayan plastikler için yeterlidir.
  • Aseton veya metil-etil keton (MEK) Gibi çözücülerın kullanımı: Pek çok metal oksidasyonun (pas) önlenmesi için veya işleme sonucu olarak (ör. yağlayıcılar) yağlı bir kaplamayla gelir. Bunları temizlemek için alkol yeterli olmayabilir.
  • Endüstriyel bir yağ çözücü ile temizliğin ardından solvent ile temizleyin. Bu genellikle, işleme yağıyla kaplı olmanın yanı sıra çok kirli olan metaller için de yapılır.

Aşındırma - Temizleme yeterli olmadığında

Yalnızca temizlemenin, bir malzemenin yüzeyindeki kirleticileri çıkaramayacağı zamanlar vardır. Enjeksiyonla kalıplanmış plastikler, birçok çözücüye dayanacak şekilde tasarlanan kalıp ayırıcı maddelerin izlerini içerebilir. Metallerin oksit tabakaları (örneğin paslanmış demir) yüzeye "bağlanır" ve yalnızca solvent temizliği ile giderilemez. Bazı endüstriyel yağlar, metal bir yüzeyin taşıma sırasında zarar görmemesi için solventlere ve kimyasallara karşı dirençlidir.

 • Yapıştırmadan önce, hazırlıksız bir yüzey örneği
  Hazırlıksız yüzey
 • Birinci temizlemeden sonra, yapıştırmadan önce bir yüzey örneği
  1. temizlikten sonra yüzey

Aşındırma Kullanarak Yüzey Hazırlığı İşlemi

Bir yüzeyi yapıştırmak üzere uygun bir şekilde hazırlamak için işleme bir aşındırma adımı eklemek gerekebilir.

1. İlk önce temizleyin – ilk temizlik turu mevcut kirlenmenin çoğunu giderebilir.

2. Aşındırın – standart aşındırıcı kağıt veya dokunmamış aşındırıcı pedlerle aşındırma, kirli yüzeyi giderebilir ve pürüzlülük sağlayabilir.

3. Temizleyin – son temizlik, aşındırmadan kalan kalıntıları temizler ve yapıştırma için yeni, temiz yüzey sağlar.

 • Yapıştırmadan önce aşındırma sonrası yüzey örneği
  Aşındırma sonrası yüzey
 • İkinci temizlemeden sonra, yapıştırmadan önce bir yüzey örneği
  2. temizlikten sonra yüzey

İlgili Eğitim Makaleleri


Bizimle İletişime Geçin
Yardımcı olmak için buradayız.

Projeniz için doğru ürüne karar verirken yardıma mı ihtiyacınız var? Ürün, teknik veya uygulama açısından tavsiyeye ihtiyacınız varsa veya bir 3M teknik uzmanıyla iş birliği yapmak istiyorsanız, şu numaradan bizi arayın: +90-216-538-0777.

Projeniz için doğru ürüne karar verirken yardıma mı ihtiyacınız var? Ürün, teknik veya uygulama açısından tavsiyeye ihtiyacınız varsa veya bir 3M teknik uzmanıyla iş birliği yapmak istiyorsanız, şu numaradan bizi arayın: +90-216-538-0777.