Yapışma Nasıl Çalışır?

Bir yapıştırıcının bir yüzeye nasıl veya neden yapışacağının daha iyi anlaşılması, yapışma mekanizmalarının anlaşılmasına yardımcı olur. Yapıştırıcı ve bantların bir substrat yüzeyi ile birleşmesinin, yaygın olarak bilinen dört yöntemi bulunur.

 • Kimyasal yapışma, en güçlü yapışma biçimidir ve moleküler düzeyde meydana gelir. Kimyasal yapışmayı gösteren grafik

  Kimyasal Yapışma

  Kimyasal yapışma, substratın yüzeyinde moleküler temas yoluyla meydana gelir. Bağlar, yapıştırıcı ve substrat yüzeyindeki atomlar/moleküller içindeki işlevsel gruplar arasında oluştuğundan, en kuvvetli yapışma biçimidir. Bu mekanizma, birçok yapıştırıcının (alüminyum birleştirmede kullanılan epoksiler gibi) yapısal kuvvetine katkıda bulunur.

 • Mekanik kenetlenme, yapıştırıcının substrat yüzeyindeki gözeneklerin içine doğru akmasıyla meydana gelir. Mekanik kenetlenmede yapıştırıcı akışının etkilerini gösteren grafik.

  Mekanik Kenetlenme ile Yapışma

  Mekanik kenetlenme, yapıştırıcının substrat yüzeyindeki gözeneklerin içine doğru akmasıyla meydana gelir. Kenetlenme, arayüzdeki çatlak yayılımına fiziksel bir engel oluşturur. Ayrıca, yüzey alanını artırarak yapıştırıcı ile substrat arasındaki toplam temas miktarının artmasını sağlar. Sıvı yapıştırıcılar, kurumadan veya kürlenmeden önce uygulama sırasında yüzeye akmaya hazırdır. Birleştirme bantları, zaman geçtikçe yavaşça akmaya devam eder ve aktıkça kuvvet kazanır.

 • Yayılarak yapışma, birleştirilmesi zor olan düşük yüzey enerjili malzemeler içeren birleştirme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.Yayılarak yapışmanın mekanizmasını gösteren grafik.

  Yayılarak Yapışma

  Yayılma, yapıştırıcı polimerinin polimerik bir yüzeye nüfuz etme ve dolanma yetisine sahip olması durumunda meydana gelir. Birbirine dolanmış polimer zincirlerinin yapıştırıcı ile substrat yüzeyini birleştirmesiyle bir arayüz oluşur. Bu mekanizma, polipropilen gibi birleştirilmesi zor olan düşük yüzey enerjili malzemeler içeren birleştirme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

 • Elektrostatik yapışma, bant uygulamalarında oldukça yaygındır. Bant ile yüzeyin elektrostatik olarak yapışmasını gösteren grafik.

  Elektrostatik Yapışma

  Elektrostatik yapışma, yapıştırıcının elektrikle yüklenen yüzeyinin, zıt yükle yüklenen yüzeye çekilmesiyle meydana gelir ve bant uygulamalarında oldukça yaygındır. Bu olay, bir kutuyu bantlarken veya hediye paketi yaparken sıklıkla gözlemlenir.