Bir contaya uygulanan yapıştırıcının görüntüsü.

Yapıştırma İşleminin Temelleri: Yapıştırma Bilimine Giriş

Yapıştırma Bilimi

 • Yüzey bilimi, bağlantı geometrisi ve yapışkan kimyası, yapıştırma biliminin temellerini oluşturur.

  Yapışkan bağların başlıca gerekliliği, iki malzemeyi birbirine bağlarken kullanımları sırasında maruz kalacakları gerilmelere dayanmalarıdır. Yapıştırıcı kullanımı göründüğü kadar sezgisel değildir: yapıştırma bilimi; kimya ve fizik, mekanik ve reoloji, tasarım ve mühendislik bilgisi gerektiren multidisipliner bir alandır.

  Yapıştırma Bilimi; yapıştırıcı seçimi ve yapıştırıcı mühendisliğinin temelini oluşturmak üzere bir araya getirilen eşit derecede önemli olan üç parçadan oluşur.

 • Yüzey Bilimi

  Bir yüzeyin kimyasal kompozisyonu, bir yapıştırıcının yeterli miktarda temas kurarak birleşme sağlayıp sağlayamayacağı belirtir. Temizlik ve yüzey dokusu gibi benzersiz faktörler, yapıştırıcı performansını etkiler. Yüzey bilimi, bunları ve bir substratın yüzeyini etkileyen diğer özellikleri inceler.

 • Yapıştırıcı Kimyası

  Tek bir yapıştırıcının benzersiz yapıştırıcı kimyası, kısmen, o maddenin belirli bir birleştirme uygulamasına uygun olup olmadığını belirler. Bir yapıştırıcının yüzeyle birleşme becerisi üzerinde yalnızca kimya rol oynamaz, farklı yapılar da gerilmelere, yani yüklere, sıcaklıklara veya ortamlara farklı şekilde tepki verir.

 • Birleşim Geometrisi

  Birleşim Geometrisi veya bir bağın şekli, yapışkan bir bağın performansının yanı sıra gerilmelerin yönünü ve yoğunluğunu da etkiler. Gerilmelere verilen tepki yalnızca yapıştırıcılar ile mekanik veya termal bağlantı elemanları arasında değil, farklı yüzeyler ve yapıştırıcı kimyasal bileşenleri arasında da farklılık gösterir.


Yapıştırıcı ve Bant Biçimleri

 • Farklı yapıştırıcı ve bant biçimleri ve onların ürün tasarımında kullanımı ile ilgili bilgi edinin.

  Yapıştırıcı, iki malzemeyi birleştiren bir maddedir. Bazı yaygın biçimler arasında tek ve çift komponentli reaktif yapıştırıcılar, hot melt ve reaktif hot melt yapıştırıcılar ve solvent ve su bazlı yapıştırıcılar bulunur.

  Bant, malzemeleri bağlamak veya birleştirmek için kullanılan, tek veya çift taraflı bir film veya kağıttır. Dayanıklı birleştirme için kullanılan bazı biçimler arasında yapışkan transfer bantları, çift taraflı bantlar, köpük bantlar ve yeniden kapatılabilir bağlantı elemanları bulunur.

  Yapıştırıcı biçimleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin


Yapışkanlı Birleştirme: İki Malzemeyi Birleştirme

 • Etkili bir yapışkan bağa katkıda bulunan çeşitli faktörler ile ilgili bilgi edinin. Yapışkan bir bağın kesit yüzeyinin görüntüsü.

  Yapışkanlı birleştirme, iki malzemenin birleştirilerek monte edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Yapışkanlı birleştirme; kaynak, cıvata, vida veya perçin gibi geleneksel termal veya mekanik bağlama yöntemlerinin yerini alabilir veya onlara ek olarak kullanılabilir.

  Yapışkan bağın başlıca gerekliliği; iki malzemeyi birbirine bağlarken, bu malzemelerin kullanımları sırasında maruz kalacakları gerilmelere dayanmaktır. Yapışkanlı birleştirmede kurulan bağın başarılı olmasına katkıda bulunan birçok faktör vardır.


Yapışma Gücünün Ölçülmesi

 • Yapışma alanında çalışan bilim insanlarının, bir bağın uygulama gerilmelerine dayanma kapasitesini nasıl belirlediği öğrenin. Yapışkan bir bağın çekilerek ayrılmasını gösteren GIF.

  Yapışma alanında çalışan bilim insanları, yapışkan bir bağın kuvvetini araştırarak uygulama gerilmelerine dayanma kapasitesini belirler.

  Yapışkan bir bağın kuvvetinin anlaşılması, bağ üzerindeki yapışkanın işindeki veriminin anlaşılmasına yardımcı olur. Bunu ölçmenin en yaygın yolu, yapışkan bir bağı çekerek ayırmaktır. Bağı çekerek ayırmak için gereken kuvvet, mühendislerin yapıştırıcının bir uygulama sırasında göstereceği performansı anlamalarına olanak sağlar.

  Yapışkan bağ kuvveti ile ilgili bilgi edinin